Vipamorfa Logo

Vipamorfa

Kaynakça

Vardhan, D. H., Ramesh, A., & Reddy, B. C. M. (2019).
A review on materials used for marine propellers.
Materials Today: Proceedings, 4482-4490.

Hara, Y., Yamatogi, T., Murayama, H., Uzawa, K., & Kageyama,K. (2011).
Performance evaluation of composite marine propeller for a fishing boat by
fluid-structure interaction analysis.

Paper presented at the 18th international conference on composite materials
Jeju Island, Korea.

Cely, J. S., Saltaren, R., Portilla, G., Yakrangi, O., & Rodriguez-Barroso, A.(2019).
Experimental and Computational Methodology for the Determination of
Hydrodynamic Coefficients Based on Free Decay Test: Application to
Conception and Control of Underwater Robots.

Sensors, 3631.

Yi, D., & Al-Qrimli, H. (2017).
Identification of hydrodynamics coefficient of
underwater vehicle using free decay pendulum method.

Journal of Powder Metallurgy & Mining.

Kılınç, E. E. & Metlek, S. (2021).
Su Altı Görüntülerinden Nesne Tespiti.
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi,(23), 368-375.

Yılmaz, S., ve Kılcı, S.B. (2019).
İnsansız Sualtı Araçlarının Kinematik Modellenmesi.
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi
Kocaeli, 550-557

Solak, S., & Altınışık, U. (2018).
Görüntü İşleme Teknikleri ve Kümeleme Yöntemleri Kullanılarak Fındık Meyvesinin Tespit ve Sınıflandırılması.
SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, February, 1–1.